PROGRAM – 24 APRIL 2018

13.00 – 13.30 Registrering

13.30 – 14.00 Skatteverkets Digitala Agenda 2020; Congressen B/C
Skatteverkets vill bli en möjliggörare i det digitala ekosystement, en myndighet som skapar förutsättningar för externa aktörer att skapa nya värden. Genom att exponera skatteregler och data digitalt in i kundens egna miljö blir det rätt redan från början. Molnbaserade miljöer för utveckling, test och drift, utveckling av microtjänster samt agila arbetsmetoder är nyckelkomponenter i förverkligandet.

Talare: Johan Schauman, Förändringsledare ”Skatteverkets Digitala Agenda 2020”

14.00 – 14.30 Så säkrar Bankgirots realtids plattform tillgängligheten i betalningssystemet; Congressen B/C

Så säkrar Bankgirots realtids plattform tillgängligheten i betalningssystemet
Bankgirot hanterar 22 miljoner transaktioner per månad genom sin realtidsplattform med närmast 100% tillgänglighet.
Genom att i realtid övervaka hela kedjan från konsument till konsument (och även numera konsument till företag) kan
Bankgirot omedelbart identifiera vart ett eventuellt fel finns, och därmed blir åtgärdstiden minimal.

Talare: Jörgen Neij, Cheif Technology Architect Bankgirocentralen, Michael Kling, CEO Rebendo

14.30 – 14.45 Bensträckare i utställningen

14.45 – 15.15 Breakout-pass

From Cash integration to anything integration; Congressen B/C
SEB har konsoliderat och effektiviserat sin kundintegration och skapat förutsättningar för att snabbt kunna erbjuda nya digitala tjänster och lösningar. SEB kommer även presentera hur framtida betalningsstandards påverkar alla företags integrationsstruktur.
Anders Öman, Global Channel Manager Integration Services, SEB Digital Banking, Anders Thomsen, Seeburger

Att digitalisera med ekosystem; Congressen A
Ett praktiskt exemplet på hur Arbetsförmedlingen skapar samhällsnytta med ekosystem som visar på hur viktigt det är med rätt organisation och kultur för att lyckas med digitaliseringen.
Daniel Hederstedt, Integration manager Arbetsförmedlingen,  Henrik Gavelli, CEO Redpill Linpro

The future of digitalization spells INTEGRATION; Team/Spirit

Tillgång till rätt information vid rätt tillfälle är avgörande för flesta verksamheter idag. Att hitta vägen dit blir en nyckelfråga – och svaret är Integration.
Cramo och iBiz Solutions berättar om sin gemensamma resa mot modern integration med fokus på stabilitet, förvaltningsbarhet, säkerhet och innovation.

Talare: Line Borgö, ICC Manager, Cramo, Mattias Lögdberg, lösningsarkitekt och Microsoft Azure MVP,  iBiz Solutions

15.15 – 15.45 Kaffe i utställningen

15.45 – 16.15 Breakout-pass

How to get your APIs to fire on all cylinders with Volvo Cars; Congressen B/C

Så utmanar Volvo Cars det befintliga integrationscentret med hjälp av API Management, och möjliggör innovation och snabbare implementation för deras globala utvecklarcommunity.

Bure Råman Vinnå, Digital Application Manager,Volvo Car Corporation, Gustav Rosén,  CEO, Entiros Integrations

När affären helt plötsligt blev IT; Congressen A
Digitaliseringen förändrar affären. Nya innovativa och höggradigt digitaliserade marknadserbjudanden dyker upp i en allt högre takt. IT’s roll, informationsarkitekturen och integrationsområdet är centralt för att lyckas i den digitala transformationen av affären.

Mats Grönqvist, Head of IT and Digital Transformation, LRF Konsult AB, Carl-Adam Wachtmeister, BDM, iCore Solutions

Framtidssäker cybersäkerhet för innovativ integration!; Team/Spirit
Hur angriper man integrationsprojekt där säkerhet blir en naturlig ingrediens och hur undviker man att känslig informationen röjs, läcker ut eller manipuleras? Vi visar hur man bygger säkerhetsskyddslösningar som uppfyller kommande lagkrav som t.ex. NIS och säkerhetsskyddslagen.

Jonas Dellenvall, CTO Advenica

16.15 – 16.30 Bensträckare i utställningen

16.30-17.00 Enfo presenterar ett spännande kundcase

17.00 Avslutning och  Mingel i utställningen