PROGRAM – 27 APRIL 2017

13.00 – 13.30 Registrering

13.30 – 14.00 Möjligheter kring innovation och digitalisering för stabsarbetet i Försvarsmakten

Försvarsmakten har under ett antal år jobbat med konceptutveckling kring digitalisering av stabsarbetet i de högre ledningsnivåerna. Lyssna på erfarenheter från detta arbete med innovation som medel inom såväl kommersiellt upplägg, teknisk arkitektur, säkerhetskoncept och arbetsmetoder i stabsarbetet. Försvarsmaktens nästa utmaning är att tillvarata dessa inom ramen för den nybildade CIO-funktionen i Högkvarteret.

Major Alexandra Larsson, Försvarsmaktens Högkvarter, Ledningsstabens CIO-avdelning (HKV LEDS CIO).

14.00 – 14.30  Integration – är det något?

Förbered dig på en föreläsning som med största sannolikhet kommer vända upp och ner på allt du trodde att du visste.

Hans Sollerman, Enfo Integration

14.30 – 14.45 Bensträckare i utställningen

14.45 – 15.15 Breakout-pass

Skapa ordning i den digitala oredan!
Det spelar ingen roll hur stort ditt företag är, eller i vilken bransch ni är verksamma – sannolikheten är stor att ni lider av ett vanligt problem: digital oreda. Eller kanske till och med digital ångest?

Talare: Carl-Adam Wachtmeister
Business Development Manager, iCore


Framtiden är redan här – digitalisering genom APIer och integration sker nu!

Här visar vi hur nordiska kunder realiserat sin digitala transformation genom  API strategier och API management lösningar. Vi berättar hur de gått till väga med hjälp av verkliga exempel.

Presentatör: Henrik Gavelli, CEO samt Sven Jansson, Solution Leader
Integration, Redpill Linpro

Meeting fluctuating demand by hybrid cloud integration!
The global dynamic automotive industry requires flexible systems, applications and service architectures, as well as agile business partners to help dealing with fluctuating demand. Magna will show how they face these challenges by implementing a hybrid cloud B2B strategy using the SEEBURGER Business Integration Suite. A combination of on premise and cloud based components ensures a future proof and scalable services architecture being able to handle new business, acquisitions and divestitures.

Speakers: Stefan Tropper, Tower Manager, B2B & Solutions, Magna Global IT (Magna is one of the world’s largest automotive suppliers, headquartered in Canada)
Ulf Persson, Vice President, Global Business Development, SEEBURGER

15.15 – 15.35 Kaffe i utställningen

15.35 – 16.05 Breakout-pass

Strategi för Cloud!

Oracle har en strategi att erbjuda en digital plattform för att köra nyckelfärdiga affärsapplikationer, utveckla framtida applikationer eller flytta existerande infrastrukturlast till molnet.
Samtidigt måste vi samexistera med befintliga lösningar i våra kunders datacenter. Denna presentation kommer att  visa olika vägar till molnet samt demonstrationer av Oracle’s molntjänster.

Hans Nystedt
Director Sales Consulting Oracle Svenska AB

Coor skapar verklig konkurrenskraft av IoT och integration

iBiz Solutions presenterar tillsammans med Coor hur IT och verksamhet tack vare innovativa integrationslösningar som involverar IoT och en hybrid integrationsplattform med molnbaserade integrationskomponenter,  skapat konkurrensfördelar där såväl kunder som anställa och partners får en bättre upplevelse.

Michael Asplund, Head of IT Service Delivery,  Coor

Ulf Domanders, Enterprise Architect,  iBiz Solutions

API’s underpin a modern business

The scale of integration points, the need to support new (and often currently unknown) integration use cases, emerging micro-services architectures, the need to support multiple mobile apps and the emergence of IoT is forcing companies to reconsider their integration strategies.
Red Hat will provide examples of how customers are tackling these challenges and how they are transforming for the digital age, exposing digital assets via API’s for business gain. This drives the need for an API strategy and an API management platform to support that strategy.
Darren Long, Specialist – Middleware, PaaS, APIs – Nordics, RedHat

16.05 – 16.10  Bensträckare i utställningen

16.10 – 16.40 Breakout-pass

Framtidens integrationsplattform
Affärssystemen flyttar till molnet och microservices utmanar den rådande SOA-modellen. APIer och IoT driver på förändringstakten. Hur ska integrationsarkitekturen anpassas till sin nya omgivning?

Talare: Magnus Kling, VD på R2M, Michael Medin, Senior integrationsarktiekt på R2M

Digitalisering av dina mest värdefulla informationstillgångar

Digitaliseringsvågen pågår för fullt och inga system lämnas oberörda, eller? Med dagens cybersäkerhetshot och en känsla av att aldrig lyckas skydda sig tillräckligt, lämnas vissa system utanför för att inte riskeras att dras med om något händer. Detta kräver nya innovativa integrationslösningar. Vad sägs om att integrera och samtidigt förbättra informationssäkerheten till en militär nivå utan att göra avkall på flexibiliteten och enkelheten? Advenica berättar om hur man med White Listing kan lösa problemet galant.

Talare: Anders Strömberg, VP Marketing

Så förändrar AI vår Vardag
Artificiell intelligens är ett av de tekniska områden som kommer förändra vårt samhälle i grunden, vår vardag och hur vi jobbar. Forskning pekar mot att hälften av jobben i Sverige kommer försvinna inom 20 år på grund av digitalisering.
Carl Mattsson ger en överblick över var tekniken är idag och praktiska exempel hur AI skapar värde. Vi får också möta den digitala medarbetaren Amelia som bland annat jobbar på SEB.

Talare: Carl Mattsson, Director of Sales, IPsoft

16.40 Byte av föreläsningssal

16.40 – 17.05 Så påverkar integrationstrenden CIO:s arbete 2017

Hans Werner, CEO Radar, reder ut begreppen och ger tydliga benchmarks kring utvecklingen

17.05 Mingel i utställningen