RADAR INTEGRATE TO INNOVATE

24:e APRIL 2018 – NORDENS LEDANDE MÖTESPLATS INOM INTEGRATION

Integration är en grundpelare i den digitala transformationen som företag i alla branscher genomgår för närvarande. De flesta innovationer är kombinationer av redan kända teknologier som genom nya tillämpningsområden, nya affärsmodeller eller just genom kombinationen, ger upphov till något unikt och skapar nya värden.
För att lyckas i denna snabbrörliga marknad krävs fungerande integrationer med aktörerna i värdekedjan, förståelse för affärsmöjligheterna med data, en solid arkitektur för att ta emot ny teknologi och en intern organisation som är snabbrörlig och flexibel.

Därför fokuserar Radar konferensen på följande fyra delområden:

Integration i det nya ecosystemet

Teknologi blir en allt viktigare del av alla tjänster och produkter blir allt mer tjänstorienterade med hjälp av ny teknologi. Företag kopplas samman med varandra och sina kunder på helt nya sätt. Integration av information är i centrum för denna utveckling. Här belyses hur IoT, mobilitet, cloud och blockchain kan integreras i applikationslagren.

Integration för att maximera värdet av information

Att snabbt och enkelt kunna integrera interna och externa informationsflöden är ett allt vanligare sätt att skapa konkurrensfördelar. Kopplingar mellan olika aktörer i värdekedjan blir allt väsentligare och samtidigt öppnas helt nya möjligheter att tjäna pengar på sin information. I detta spår kommer vi belysa robusta teknologier för att underlätta denna utveckling.

Integration för den nya arkitekturen

Modulär utveckling har varit ett led-tema för att öka återanvändning av kod under lång tid. De moderna metoderna för att nå dit kommer diskuteras under detta spår där vi bland annat får större insikt i hur kunder använder sig av microservices och containers. Kopplingen mot Enterprise Architecture och Master Data Management kommer också belysas.

Integration för det nya sättet att organisera sig

Time to market blir allt väsentligare i alla branscher. Då nya produkter och tjänster i de flesta fall har ett starkt IT innehåll blir förmågan till snabb utveckling, test och drifts-sättning allt viktigare. I detta spår kommer modeller för att organisera sig, som t.ex. DevOps, för att möta marknadens behov diskuteras. Styrning av organisation och dataflöden blir allt mer väsentligt i kölvattnet av GDPR varför kopplingen mot dataflöden och riskhantering kommer belysas.