Radars konferens om digital transformation, integration och innovation

27: e APRIL 2017 -Birger Jarl | Birger Jarlsgatan 61 A | Stockholm

Innovation sker allt oftare i skärningspunkter mellan ny och gammal teknologi, affärsmodeller eller partnerskap. Oavsett vilket så är den underliggande integrationsplattformen nyckeln för ett lyckat resultat. Konferensen samlar drygt 250 av dina kollegor inom landets mest integrationsintensiva organisationer!

Birger Jarl | Birger Jarlsgatan 61 A | Stockholm

ARRANGÖR AV INTEGRATE TO INNOVATE 2017

Radar Ecosystem Specialists
Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Nils Molin | nils.molin@radareco.se | Tel direkt +46 73 399 68 16

FOKUSOMRÅDEN 2017

Integration och säkerhet är grundpelare i den digitala transformationen är en allt viktigare del av innovationsprocessen. De flesta innovationer är kombinationer av redan kända teknologier som genom nya tillämpningsområden, nya affärsmodeller eller just genom kombinationen, ger upphov till något unikt och skapar nya värden.

Därför fokuserar Radar konferensen på följande tre breakoutspår:

Molnet och IoT

Fler och fler lösningar ligger i molnet. Behovet av att skapa robusta kopplingar mot applikationer som körs ”inhouse” eller hos en outsourcingleverantör blir allt mer accentuerat. IoT ger ständigt upphov till nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Säker integration av dessa är en förutsättning för digital transformation.

Mobilitet

Mobilen som gränssnitt för affärsapplikationer är i snabb tillväxt. För att tillgodose medarbetarnas, kundernas och samarbetspartners önskemål krävs en tydlig integrationsarkitektur som säkerställer att applikationerna fungerar optimalt i mobila gränssnitt.

Säkerhet

Säkerhet är inte en extra kostnad för digital transformation utan en grundläggande möjliggörare. I detta spår kommer vi belysa hur kunder kunnat ta nya affärsmodeller i bruk med bibehållen säkerhet.

ANMÄL DIG HÄR

Välkomna till Integrate to Innovate 2017, mötesplatsen för att föra verksamheternas effektivitet och konkurrenskraft framåt. Framtidens viktigaste områden belyses, diskuteras och förädlas i en dag under ledning av Radar. Integrate to Innovate 2016 blev åter en fulltecknad succé med fler än 250 deltagare.

Konferensdeltagarna

CIO, IT beslutsfattare, marknadschefer samt verksamhetschefer med intresse för integration och innovation.

Utställare och presentatörer

IT-branschens främsta inom integration och innovation presenterar konkreta tillvägagångssätt och spännande exempel tillsammans med CIO:er och IT-organisationer som delar med sig av sina erfarenheter från genomförda integrationsprojekt.

Du som är IT-användare kan försäkra dig om en plats 2017 genom att anmäla dig här:

Radar INTEGRATE TO INNOVATE är Nordens ledande
mötesplats inom integration för IT beslutsfattare