Key note 2018

Johan Schauman

Johan arbetar med realiseringen av ”Skatteverkets Digitala Agenda 2020”, det strategidokument som pekar ut fokusområden och viktiga indikatorer i den omfattande kulturella och tekniska resa som utgör deras digitala transformation. Han har jobbat på Skatteverket sedan 1999 i framförallt olika operativa roller men sedan 2013 med digital verksamhetsutveckling, just nu med särskilt fokus på externa samarbeten och ekosystem.

Keynote 2018

Jörgen Neij

Jörgen som är  Cheif Technology Architect på bankgirot berättar hur Bankgirots realtids plattform säkrar tillgängligheten i betalningssystemet

ANMÄL DIG HÄR

Välkomna till Integrate to Innovate 2018, mötesplatsen för att föra verksamheternas effektivitet och konkurrenskraft framåt. Framtidens viktigaste områden belyses, diskuteras och förädlas i en dag under ledning av Radar. Integrate to Innovate 2017 blev åter en fulltecknad succé med fler än 250 deltagare.

Konferensdeltagarna

CIO, IT beslutsfattare, arktitekter, strateger samt verksamhetschefer med intresse för integration och innovation.

Utställare och presentatörer

IT-branschens främsta inom integration och innovation presenterar konkreta tillvägagångssätt och spännande exempel tillsammans med CIO:er och IT-organisationer som delar med sig av sina erfarenheter från genomförda integrationsprojekt.

Du som är IT-användare kan försäkra dig om en plats 2018 genom att anmäla dig här:

24: e april 2018

FOKUSOMRÅDEN 2018

Integration är en grundpelare i den digitala transformationen som företag i alla branscher genomgår för närvarande. De flesta innovationer är kombinationer av redan kända teknologier som genom nya tillämpningsområden, nya affärsmodeller eller just genom kombinationen, ger upphov till något unikt och skapar nya värden.
För att lyckas i denna snabbrörliga marknad krävs fungerande integrationer med aktörerna i värdekedjan, förståelse för affärsmöjligheterna med data, en solid arkitektur för att ta emot ny teknologi och en intern organisation som är snabbrörlig och flexibel.

Radar konferens fokuserar på följande fyra delområden:

Integration i det nya ecosystemet

Teknologi blir en allt viktigare del av alla tjänster och produkter blir allt mer tjänstorienterade med hjälp av ny teknologi. Företag kopplas samman med varandra och sina kunder på helt nya sätt. Integration av information är i centrum för denna utveckling. Här belyses hur IoT, mobilitet, cloud och blockchain kan integreras i applikationslagren.

Integration för att maximera värdet av information

Att snabbt och enkelt kunna integrera interna och externa informationsflöden är ett allt vanligare sätt att skapa konkurrensfördelar. Kopplingar mellan olika aktörer i värdekedjan blir allt väsentligare och samtidigt öppnas helt nya möjligheter att tjäna pengar på sin information. I detta spår kommer vi belysa robusta teknologier för att underlätta denna utveckling.

Integration för den nya arkitekturen

Modulär utveckling har varit ett led-tema för att öka återanvändning av kod under lång tid. De moderna metoderna för att nå dit kommer diskuteras under detta spår där vi bland annat får större insikt i hur kunder använder sig av microservices och containers. Kopplingen mot Enterprise Architecture och Master Data Management kommer också belysas.

Integration för det nya sättet att organisera sig

Time to market blir allt väsentligare i alla branscher. Då nya produkter och tjänster i de flesta fall har ett starkt IT innehåll blir förmågan till snabb utveckling, test och drifts-sättning allt viktigare. I detta spår kommer modeller för att organisera sig, som t.ex. DevOps, för att möta marknadens behov diskuteras. Styrning av organisation och dataflöden blir allt mer väsentligt i kölvattnet av GDPR varför kopplingen mot dataflöden och riskhantering kommer belysas.

Birger Jarl | Birger Jarlsgatan 61 A | Stockholm

Innovation sker allt oftare i skärningspunkter mellan ny och gammal teknik, nya och gamla affärsmodeller och partnerskap. I en realtidsdriven ekonomi där information kommer att spela en allt viktigare roll för vår konkurrenskraft och effektivitet så kommer integrationsområdet bli alt mer strategiskt. Missa inte Radars populära konferens om IT driven innovation som samlar drygt 250 av dina kollegor inom landets mest integrationsintensiva organisationer!

ARRANGÖR AV INTEGRATE TO INNOVATE 2018

Radar Ecosystem Specialists
Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Nils Molin | nils.molin@radareco.se | Tel direkt +46 73 399 68 16

Radar INTEGRATE TO INNOVATE är Nordens ledande
mötesplats inom integration för IT beslutsfattare