KEY NOTE

Ann Hellenius, CIO Stockholms stad

Stockholm – Världens smartaste stad!

KEY NOTE

Olle Jonsson, CIO Caverion

Digital Transformation i praktiken!

KEY NOTE

Mikael Eriksson Björling, Director at the Networked Society Lab and an Ericsson Networked Society Evangelist

Ericsson’s framtidsvision!

Radars konferens om digital transformation, integration och innovation

Radar Ecosystem Specialists konferens om Digital Innovation och Integration.

19: e APRIL 2016 – 7A ODENPLAN, STHLM

Innovation sker allt oftare i skärningspunkter mellan ny och gammal teknologi, affärsmodeller eller partnerskap. Oavsett vilket så är den underliggande integrationsplattformen nyckeln för ett lyckat resultat. Konferensen samlar drygt 200 av dina kollegor inom landets mest integrationsintensiva organisationer!

ARRANGÖR AV INTEGRATE TO INNOVATE 2016

Radar Ecosystem Specialists
Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Nils Molin | nils.molin@radareco.se | Tel direkt +46 73 399 68 16

FOKUSOMRÅDEN 2016

Integration är en allt viktigare del av innovationsprocessen. De flesta innovationer är kombinationer av redan kända teknologier som genom nya tillämpningsområden, nya affärsmodeller eller just genom kombinationen, ger upphov till något unikt och skapar nya värden. Under konferensen får du möjlighet att fördjupa dig inom digital transformation/innovation och  integration i följande tre breakoutspår:

Molnet

Fler och fler lösningar ligger i molnet. Behovet av att skapa robusta kopplingar mot applikationer som körs ”inhouse” eller hos en outsourcingleverantör blir allt mer accentuerat. Konferensen kommer belysa hur ledande företag tagit sig an den problematiken men vi kommer också få en fördjupad insikt i vad det innebär att handla själva integrationstjänsten som en molnlösning.

Mobilitet

Mobilen som gränssnitt för affärsapplikationer är i snabb tillväxt. För att tillgodose medarbetarnas, kundernas och samarbetspartners önskemål krävs en tydlig integrationsarkitektur som säkerställer att applikationerna fungerar optimalt i mobila gränssnitt.

Analys och Internet of Things

Med stora mängder strömmande data och realtidsanlys växer kraven på integrationsmotorerna. Hur man säkerställer kapacitet och undviker flaskhalsar när ny teknologi tas i bruk för verksamhetskritiska ändamål kommer belysas i detta spår.

ANMÄL DIG HÄR

Välkomna till Integrate to Innovate 2016, mötesplatsen för att föra verksamheternas effektivitet och konkurrenskraft framåt. Framtidens viktigaste områden belyses, diskuteras och förädlas i en dag under ledning av Radar. Integrate to Innovate 2015 blev en fulltecknad succé med fler än 200 deltagare.

Konferensdeltagarna

CIO, IT beslutsfattare, marknadschefer samt verksamhetschefer med intresse för integration och innovation.

Utställare och presentatörer

IT-branschens främsta inom integration och innovation presenterar konkreta tillvägagångssätt och spännande exempel tillsammans med CIO:er och IT-organisationer som gev sina erfarenheter från genomförda integrationsprojekt.

Du som är IT-användare kan försäkra dig om en plats 2016 genom att anmäla dig här:

Radar INTEGRATE TO INNOVATE är Nordens ledande
mötesplats inom integration för IT beslutsfattare